El Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics (DiPSE) es una unitat bàsica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i està ubicat a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). En aquesta Escola s’imparteixen diferents graus en enginyeria i el DiPSE està directament implicat en la organització i impartició de la docència en el Grau en Enginyeria de Sistemes TIC i el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. El DiPSE també col•labora en la direcció de projectes de Final de Grau, tant de caire acadèmic com relacionats amb el món empresarial i participa en temes de recerca en electrònica, automàtica, comunicacions i informàtica.

A TICdate tindrem una exposició de projectes que desenvolupem els enginyers TIC.

Hi haurà una demostració en viu d’un projecte que pretén monitoritzar com caminem les persones i com evoluciona aquesta caminada al llarg de la nostra vida: quan envellim, tenim alguna lesió, …

Els visitants podran posar-se un sistema de sensors, fer una curta caminada i visualitzar els senyals adquirits.

En paral·lel s’aniran mostrant petits clips d’altres projectes d’interès.