3d seed és una startup iniciada a principis de 2014. Construïm màquines a mida pels nostres clients.
Entre elles:

  • Talladores làser
  • CNC (Torns de Control Numèric per Computador)
  • Impressores 3D
  • Impressores 3D de menjar

Disposem d’una impressora 3D que pot imprimir entre 800mm x 800mm x 750mm que és utilitzada per arquitectes.Podeu veure les impressores a les imatges adjuntes.

A TICdate ens agradaria ensenyar a la gent que és fàcil construir la seva pròpia màquina amb el sistema V-Slot, ja que som manufacturadors del sistema V-Slot a Espanya i disposem del personal qualificat per construir i calibrar la maquinaria sol·licitada pels nostres clients.

Pàgina web: www.3d-seed.com

Google Plus: https://plus.google.com/u/0/109422328340543127333/about?cfem=1

Facebook: https://www.facebook.com/pages/3D-Seed-SL/1422268481364531

Basically we build custom machines for clients.

We build CNC, Lasercutters, 3D Printers and now Food Printers.

We are a new startup since the beginning of 2014.

We are funded by ourselves.

We have a 800mm x 800mm x 750mm 3D printer Architects use.

We have three of the printers in the photos attached.

We would like to show people that building their own machine from V-Slot is easy.

We manufacture V-Slot in SPAIN and use skilled people to assemble and calibrate the machines.

Our website: www.3d-seed.com

Google Plus: https://plus.google.com/u/0/109422328340543127333/about?cfem=1

Facebook: https://www.facebook.com/pages/3D-Seed-SL/1422268481364531