com aire és una empresa de proximitat, amb vocació social i compromesa amb el territori.

Oferim la planificació, implementació i manteniment de xarxes de comunicacions electròniques metropolitanes, personalitzades per cada ubicació.

Oferim serveis de dades, Veu sobre IP, etc…

Ajudem a disminuir l’escletxa social que hi ha al nostre territori, davant les possibilitats que te la població de grans ciutats i els desavantatges que tenim les persones que vivim a l’interior.

com aire donarà el servei d’accés Wi-Fi a  TICdate.

Web: http://www.comaire.cat

Facebook: https://www.facebook.com/comairecat