TECNOLOGIA, INNOVACIÓ I CREATIVITAT: Aspectes que l’EDN fomenta i té molt presents en totes les seves etapes educatives (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació Ocupacional) i de manera interdisciplinària.

Cal fomentar no només el coneixement sinó l’actitud per canviar i evolucionar, per trencar motlles i perdre la por al fracàs. Som conscients que l’única manera de preparar el nostre jovent pels canvis socials, econòmics i culturals és tenint la ment oberta per anar-s’hi adaptant, i això només ho fomenta la innovació, que és la part pràctica de la creativitat, conjuntament amb la potenciació de l’habilitat i capacitat del pensament crític. Cal desenvolupar el talent, fer-lo emergir mitjançant el disseny i realització de projectes innovadors capaços de motivar i suscitar l’ interès, la curiositat, la creativitat i autonomia dels alumnes per tot allò que els envolta.

L’EDN vol anar més enllà de la pràctica educativa tradicional creiem en el potencial de cadascun dels nostres alumnes i volem potenciar les seves capacitats. Per això entenem que cal un canvi en la nostra metodologia ensenyament- aprenentatge. Tenim clar que cal fomentar l’ interès per la innovació, la creativitat i l’emprenedoria, si no estarem educant per a un món que ja no existeix.

Cal canviar, evolucionar i revolucionar per trencar motlles!!!

Volem que aquesta jornada sigui aparador i mostra d’aquesta “evolució-revolució” educativa que portem a terme a les nostres aules. Per què l’educació funciona quan algú altre aprèn, no quan algú altre ensenya.

Web: http://www.edn.cat

Twitter: @EDN_Navas